Sizi ArayalımHAC

De ki: “Namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir.” (En’am-162)Kulluk etmesi için yaratılmış olan insan, Allah’a yaklaşmak ve O’nun yüceliği karşısında kendi acziyetini itiraf ederek bağlılığını göstermek için fırsatlar arar. Nitekim Allah (celle celâlühû) da kullarının kusurlarını bağışlamak için çeşitli vesileler yaratır. Kıldığımız namazdan ihtiyaç sahibi birine verdiğimiz sadakaya kadar her şey Rabbimizin af ve mağfiretini elde etmek içindir.

 

İbadet maksadıyla ziyaret edilecek en önemli mekân olan Kâbe-i Muazzama’nın bulunduğu Hac yolculuğunda ise dünyevi bütün zenginlik ve statüler geride bırakılır ve Lebbeyk Allahümme Lebbeyk (buyur Allah’ım, buyur) yakarışlarıyla dua yüklü bir yolculuğa çıkılır.

 

İşte böylesi önemli bir yolculuğu Resulûllah (sallâllahu aleyhi ve sellem) Efendimizin sünnetlerini dikkate alarak tecrübeli ve ilgili hocaefendiler riyasetinde gerçekleştirmek için sizleri Haneks Tur’a davet ediyoruz.

Aradığınız kriterlere uygun tur bulunamamıştır.